Oppholdet starter med en tverrfaglig kartlegging og hos fysioterapeut og lege. Deretter utarbeides en rehabiliteringsplan med mål og tiltak, som evalueres og justeres fortløpende under rehabiliteringen. Rehabiliteringen består av samtaler, fysisk aktivitet, undervisning, erfaringsutveksling og refleksjon.   En primærkontakt følger deg under oppholdet.

Du vil bli ivaretatt av vårt tverrfaglig team bestående av psykolog, sykepleier, ergoterapeut eller klinisk ernæringsfysiolog.