Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering. Din funksjon i hverdagen danner grunnlaget for mål du setter deg sammen med oss.  

Mål 

  • Øke kunnskap og forståelse om din situasjon   

  • Bedret fysisk funksjon 

  • Bedret mental helse  

  • Økt livskvalitet med utgangspunkt i dine verdier   

  • Økt deltakelse i arbeid og utdanning  

  • Utvikle en realistisk plan for veien videre