Avklaringstime med psykologspesialist og spesialpedagog

kr 3100,00

Basisutredning

kr 11 100,00

Autismespekterutredning (ADOS-2 og ADI-r) Dette kommer i tillegg til basisutredning

kr 6100,00