Behandlingen har som hovedmål å redusere symptomer og få en bedre funksjon i hverdagen. Behandlingen vil individuelt tilpasses ditt barn. 

Samtale

Samtale er den vanligste arbeidsmåten. Her kan vi snakke med foreldre og barn i trygge rammer sammen eller hver for seg. 

Det er anbefalt at barn, ungdom og foresatte får mestringsorienterte samtaler om hva det vil si å ha ADHD. I sentrum er barnet og ungdommens egen opplevelse av hverdagen. 

Mestringsorienterte samtaler

Her fokuserer vi på barnets opplevelse, og hva det vil si å ha diagnosen.

Samarbeidsmøte med skolen

Vi vil sammen danne et team som samarbeider med barnet, familien, skolen og psykologteamet. 

På et slikt samarbeidsmøte. som vil foregå digitalt, vil vi fokusere på å gi informasjon til skole om utredningen, og hva slags betydning dette har for vidre oppfølging. 

Støttesamtaler 

Dersom barnet sliter i hverdagen, kan det være godt å motta støttesamtaler av en dyktig spesialpedagog som hjelper barnet med å forstå, akseptere og å utvikle effektive strategier til å leve med- og minske konsekvensensene av utfordringene som kan oppstå.

Medikamentell behandling 

Dersom det settes en diagnose og det er aktuelt med medikamentell behandling, vil det tilbys somatisk undersøkelse og vurdering hos psykiater. Om det blir aktuelt med medisinutprøving vil psykiater vurdere virkning opp mot evt. bivirkninger. På grunn av dette vil det variere hvor mange timer man trenger før videre medisinering kan overføres til fastlege. Derfor betaler man per time for denne oppfølgingen.