Om det blir aktuelt med utvidet utredning for autismespekterforstyrrelser vil man i tillegg gjennomføre et autismediagnostisk intervju (ADI-R) og en autismediagnostisk observasjon (ADOS-2) for å kunne avklare hvorvidt det foreligger grunnlag for å sette diagnosen. Etter dette følger et tilbakemeldingsmøte hvor vi blir enige om evtentuell behandling.