Før avreise samarbeider vi med deg om en plan for videre målsetting og behandling. Noen trenger videre rehabilitering og vi samarbeider med hjemkommunen og lokalt tjenesteapparat angående oppfølgning.