Målet er at rehabiliteringen skal styrke den enkeltes funksjon og mulighet for å være mest mulig selvhjulpen i hverdagen. Vi vil fokusere på dine mål og muligheter fremfor begrensninger. 

Du får utarbeidet en individuell tilpasset rehabiliteringsplan for oppholdet og det vil bli holdt tverrfaglige målsettings-/evalueringsmøter underveis.