Dette rehabiliteringstilbudet passer for deg som har redusert funksjonsnivå og allmenntilstand etter langvarig sykehusopphold eller har gjennomgått alvorlig sykdom. Det kan gjelde følgetilstander etter operasjoner i indre organer og andre komplekse sykdomsbilder.