I løpet av oppholdet vil vi sammen med deg planlegge tiden etter du kommer hjem. Sammen kartlegger vi ditt behov for videre oppfølging i hjemmet, i kommunen og eventuelt på arbeidsplassen hvis målet ditt er å komme tilbake til jobb. Ved oppholdets slutt utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes til deg, fastlege og eventuelt annen relevant fagperson.  

Vi har også samarbeid med brukerorganisasjoner Brukerorganisasjonen, LFS (Landsforeningen for slagrammede) er representert i brukerrådet på Unicare Bakke. LFS har regelmessige møter med likemannsarbeid på institusjonen.