Døgnoppholdet varer i normalt i 4 uker. Du kan også være her på et dagtilbud hvis det passer deg bedre. Oppholdets lengde avklares av deg og ditt nærteam etter ankomst. Oppholdet inkluderer helger.