• Bedring av funksjonsnivå og mestringsevne   

  • Stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet   

  • Øke kunnskapen om riktig kosthold og betydningen av bevegelsesaktivitet  

  • Reduksjon av symptomer relatert til sykdom og behandling   

  • Sikre god overføring til hjemstedskommune ved behov for videre oppfølging