• Individuell kartlegging, målsettingsarbeid og veiledning  

  • Medisinsk oppfølging  

  • Individuelt tilpasset behandling og oppfølging etter behov   

  • Gruppetrening med fokus på styrke og bevegelse  

  • Oppmerksomhetstrening og avspenning.  

  • Bassengtrening.  

  • Uterehabilitering og turer i nærområdet  

  • Læring- og mestringsaktiviterer som undervisning relatert til helse og livsstil samt spesifikk undervisning om smerter, energiøkonomisering  

  • HITS- Høyintensiv gangtrening etter hjerneslag, der målsetningen er å gjenvinne gangfunksjon og forflytningene.  

  • Daglig trening i treningssal, individuelt og gruppebasert (kondisjonstrening, styrketrening, balanse, ADL)