I løpet av oppholdet vil vi samarbeide med deg og med andre (kommune, arbeidsgiver, nav, andre helseaktører) og planlegge for tiden når du kommer hjem. Ved oppholdets slutt sendes en tverrfaglig epikrise til deg, fastlege og eventuelt annen henviser.