• Å gi deg en økt forståelse og kunnskap om din egen helsesituasjon.   

  • Å bidra til en funksjonsbedring  

  • Redusere symptomer relatert til sykdom og behandling  

  • Veilede i livsstilsendringer og gi deg nyttige verktøy som du kan videreføre hjemme.