Når rehabiliteringsoppholdet er fullført utarbeider vi en tverrfaglig rapport og en plan som sendes til henviser eller fastlege. Planen inneholder en kort oppsummering av mål, tiltak og oppnådde resultater i løpet av tilbudet, samt en videre anbefaling og handlingsplan. Fagpersoner fra teamet kan bistå i samarbeid med NAV og arbeidsgiver i etterkant av oppholdet.