Arbeidsrettet rehabilitering passer for deg som er sykemeldt og/eller har fått arbeidsevnen din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntekten din. Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud som skal styrke arbeidsevnen din, og som skal hjelpe deg å mestre helserelaterte, familiære og sosiale utfordringer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet