I løpet av oppholdet vil vi sammen med deg planlegge tiden etter du kommer hjem. Sammen kartlegger vi ditt behov for videre oppfølging i hjemmet, tilrettelegging av bolig, samarbeid med øvrig helsevesen hvis det er behov for hjemmesykepleie når man kommer hjem. Ved oppholdets slutt utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes til deg, fastlege og eventuelt annen relevant fagperson. Du vil også bli rekvirert til ønsket ortopedi ingeniør på ditt hjemsted  

Vi har også samarbeid med brukerorganisasjoner Momentum som kommer hver 6 uke til Unicare Bakke.