• Oppfølgingen av fagpersonell vil ha fokus på dine mål for oppholdet.   

  • Oppfølgingen tilpasses ditt funksjonsnivå, og består av både undervisning og trening med fokus på muligheter og funksjon.   

  • At du som pasient føler deg ivaretatt, har ansvar og får ta aktiv del i din egen rehabiliteringsprosess.