• Du kan henvises fra fastlege, via RKE eller direkte fra sykehus 

Inntaksteamet vurderer henvisningen og du blir satt på venteliste 

Du vil motta et innkallingsbrev via Digipost.  

Du vil også motta SMS med påminnelse om ankomstdato og tidspkt for oppmøte.