Det er gratis å parkere for brukere og pårørende/gjester. Plassene nærmest inngangen er merket reservert for bevegelseshemmede. Det er også mulighet for å lade el-bil.