Senteret er døgnbemannet med helsepersonell. Hovedinngangen låses klokken 23:00. Kommer du inn senere ringer du på døren.