Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise vi pasientreiser.

  • Selvbetalende pasienter må selv finansiere/organisere transport.