Unicare Bakke er ett rusfritt rehabiliteringssenter. Vi har nulltoleranse for rus, i respekt for egen og andres helse. 
 

Det er ikke tillatt å drikke alkohol eller benytte andre rusmidler på senteret eller ved uteområder tilknyttet senteret. Det er ikke tillatt å opptre synlig beruset. 

Konsekvensen ved brudd på det overnevnte kan medføre hjemsendelse/avsluttet opphold.