Kjør inn til Halden. Fra Halden Sentrum følger du fylkesvei 220 (Blå-grønne veien) 15 km. mot Holtet. Adressen er Iddefjordsveien 885, 1765 Halden.