Vi tar fortsatt imot henvisninger 

I desember 2023 sa Helse Sør-Øst opp avtalen de har med Unicare og de andre private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen.

Ny anbudsrunde starter høsten 2024, og fra og med januar 2026 vil det være ny avtale som gjelder. Hvilken avtale det blir, vil anbudsrunden bestemme. Avtalen vi har hatt ble inngått i 2015, så alle har vært forberedt på at den skulle fornyes.

Frem til 1. januar 2026 vil vi fortsatt tilby tverrfaglig spesialisert rehabilitering.

Her kan du lese mer om våre rehabiliteringstilbud.