Søk
et liv med kvalitet og muligheter

Dagsenter for personer med utviklingshemming

Dagsenteret er et tilbud tilrettelagt for voksne med ulike funksjonshemninger.

Det er fritt brukervalg i Oslo, og den enkelte kan selv velge dagsenter.