Søk

Dagsenter

Dagsenteret er et tilbud tilrettelagt for voksne med ulike funksjonshemninger. Vi har tilbud om dagsenter både på Valhall og Helsfyr i Oslo.

Hverdagen legges opp med hensyn til forutsetninger og bistandsbehov, og det legges til rette for sosialt og individuelt samspill. Vi er opptatt av å gi brukerne et innholdsrikt tilbud der aktivitet, trening og utvikling i dagliglivets ferdigheter er de viktigste momentene. Vi arbeider målrettet med å skape struktur og forutsigbarhet, redusere utfordrende adferd og legge til rette for god samhandling. Vi prioriterer aktivitetene etter tjenestemottakernes dagsform og ønsker.

Dagsenteret består av både fellesarealer og mindre rom med muligheter for å trekke seg tilbake om ønskelig. I tillegg har vi aktivitetsrom og sanserom.

Vi disponerer minibuss og personbil som kan brukes til aktiviteter, gjøremål og henting/kjøring til og fra avdelingene.

Adresser:

Avdeling Helsfyr
Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo

Avdeling Vallhall
Dronning Margretes vei 11
0661 Oslo

Avdelingsleder: Renate Bjergene
renate.bjergene@unicare.no