Gruppeaktiviteter og sosial tilhørighet

Gjennom en felles aktivitetsplan tilrettelegger vi for brukere som ønsker å utføre aktiviteter sammen med andre. Aktivitetene er valgfrie, brukere velger selv i hvilken grad de ønsker å delta og sosialiseres med andre.

Aktiviteter som bidrar til sosial inkludering og som skaper sosiale relasjoner mellom brukere og ansatte. Det arrangeres ukentlig felles musikkstund hvor brukere fra alle de ulike teamene kan delta. Her er det ansatte som spiller gitar og brukere deltar med sine sangønsker. Brukerne sitter i ring, synger og danser til musikken.

En gang i måneden arrangeres det felles Bingo for brukere som ønsker å delta.

 

Andre eksempler