Kompetanse tilpasset brukers behov

Personalet i Unicare Bo & Omsorg  gjennomgår brukerrettet opplæring ved ansettelse, og vi har interne systemer som kontinuerlig fanger opp ny/endret informasjon, dokumentasjon og registreringer. På denne måten møter vi brukerens behov og ønsker. Våre interne kurs- og kompetanseplaner utformes etter avdelingenes særlige kunnskapsbehov. Denne innbefatter mål/krav om kurs, veiledninger og workshops som bidrar til å øke kunnskapen om ulike diagnoser.

Alle våre ansatte kurses i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 før oppstart, samt gjennomgår todagers HAVA-kurs (håndtering av aggressiv og voldelig atferd).

På avdelingene har vi ansatte med utdanning innen vernepleie, sosialt arbeid, pedagogikk, ernæring, fysisk aktivitet og psykologi. I tillegg har vi mange dyktige miljøarbeidere med bred og variert erfaring med brukergruppen vår.

Vi samarbeider tett med veiledere fra voksenhabiliteringen, voksenopplæringen, ergoterapeut/fysioterapeut i bydelene, foresatte og andre instanser/sentrale roller i brukers hverdag.