Arbeidspregede aktiviteter

Unicare Fyrstikkaleèn Dagsenter tilbyr alle sine brukere – uavhengig av funkjsonsnivå og diagnose -meningsfulle aktiviteter som både er med på å opprettholde nåværende funksjon og samtidig kunne gi mulighet for utvikling av nye ferdigheter. Respekt og ivaretagelse av den enkelte brukers fysiske og psykiske integritet, er grunnleggende i all tjenesteutførsel hos Unicare

Jobbtrening på dagsenteret

Jobbgjengen er delt inn i ulike grupper som brukerne kan ønske seg inn i.

Hver gruppe har faste oppdrag:

  • Gartnergruppa holder vår flotte helsehage grønn og blomstrende.
  • Bakegruppa  tar mindre oppdrag internt i bedriften
  • Lunsjgruppen lager lunsj og steker vafler til ansatte
  • Vi har egen gruppe med vaktmesterassistenter

 

Jobbpraksis med våre samarbeidspartnere