Velkommen til Unicare Avlastning

Unicare Bo & Omsorg har i dag rammeavtale om avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemning. Rammen omfatter gruppeavlastning og boligavlastning i Oslo kommune.

I Unicare har vi fokus påat alle våre  brukere skal få et liv med kvalitet og muligheter. Våre dedikerte og høyt kvalifiserte ansatte arbeider til enhver tid for å høyne brukernes mestringsevne og livskvalitet. Avlastningen bemannes blant annet av vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, fagarbeidere og miljøarbeidere. Les mer om vår faglige tilnærming.

Brukergruppe

Brukergruppen er variert og det kan være flere og sammensatte diagnoser. Utforming av tjenesten til den enkelte vil være avhengig av hvor stor del avlastningen er av det totale tilbudet, men tilbudet skal gi gode opplevelser og være individuelt tilpasset etter hver enkeltes interesser, behov og forutsetninger. Brukersammensetningen bygges opp med hensyn til alder, bistandsbehov og interesser. Foreldre og andre pårørende skal være trygge og slappe av når deres barn, ungdom eller voksen er på avlastning hos oss. På avlastningen vektlegger vi aktivitet, sosialt samspill og tilpasser aktivitetene etter brukernes ønsker, forutsetning og sesong. Les mer om vårt aktivitetstilbud her

Avlastningstilbud

I våre lokaler i Fyrstikkalléen  tilbyr vi:

  • Ettermiddag/kvelds avlastning
  • Gruppeavlastning ukedager og helg
  • Dagavlastning helg
  • Døgnavlastning alle dager og i ferier
  • Avlastning på helligdager
  • Kriseavlastning

Om våre lokaler

Nyoppussede lokaler består av soverom/hvilerom, fellesarealer med stue og kjøkken. I tillegg har vi aktivitetsrom med blant annet kinosal, trimrom og sanserom. Sansehagen er utstyrt med lekeapparater og drivhus. Vi disponerer minibuss og personbil som gir oss muligheten til å tilby en aktiv og meningsfull fritid for barna.

I anbudskonkurransen om rammeavtale i Oslo fikk vi av Velferdsetaten høy score på kvalitetskriteriene faglig tilnærming og utforming av tjenesten, aktiviteter, ledelsesfunksjoner, organisasjonskultur, erfaring, personalkompetanse og opplæring.