Utvalg av våre mest populære aktivitetsrom

  • Ulike hobby- og aktivitetsrom med kreative aktiviteter som bidrar til læring og utfoldelse av ferdigheter
  • Sanserom for ro og hvile samt oppnå avspenning
  • Bibliotek med lesekrok som benyttes både til felles lesestunder med flere av brukerne, samt brukes alene av brukere med mulighet til opptrening av leseferdigheter eller for de som vil trekke seg for en lesestund med personalet sitt.
  • Egen kinosal  og TV-rom byr på digitale opplevelser som filmvisning, TV-spill eller til bruk av pedagogiske formål i form av videoer med læring.
  • Treningskjøkken med opplæring i håndtering av mat og hvordan mat tilberedes.
  • Trimrom med blant annet diskotek og dans. Brukerne får beveget seg til musikk, være med på allsang og bruke ulike musikkinstrumenter. Erfaringsmessig har brukere vist stor glede av denne aktiviteten i form av smil, latter og sang. De sosialiserer med hverandre og snakker om aktiviteten i etterkant, samt sier de gleder seg til diskotekdagene