Velkommen til Unicare Fyrstikkalléen Dagsenter

Våre fokusområder er at brukerne skal få et liv med kvalitet og muligheter. Våre dedikerte og høyt kvalifiserte ansatte arbeider til enhver tid for å høyne brukernes mestringsevne og livskvalitet. Dagsenteret bemannes blant annet av vernepleiere, fysioterapeuter, sykepleiere, sosionomer, fagarbeidere, miljøarbeidere og pedagoger.

Besøksadresse
Fyrstikkalléen 19 -20, 0661 OSLO