Vår hverdag

Hverdagen på dagsenteret legges opp med hensyn til forutsetninger og bistandsbehov, og det legges til rette for sosialt og individuelt samspill. Vi er opptatt av å gi brukerne et innholdsrikt tilbud der aktivitet, trening og utvikling i dagliglivets ferdigheter er de viktigste momentene. Vi arbeider målrettet med å skape struktur og forutsigbarhet, redusere utfordrende adferd og legge til rette for god samhandling. Vi prioriterer aktivitetene etter tjenestemottakernes dagsform og ønsker.

Vi disponerer minibuss og personbil som kan brukes til aktiviteter.