Helsehagen er utviklet basert på forskning

Alle vet at det er bra å være ute, men hva sier egentlig forskningen?
Ming Kuo har i sin sammenfattende litteraturstudie kommet frem til at en overordnet helsegevinst ved opphold i natur er at man får et sterkere immunforsvar. Eksempel på andre positive helsegevinster er redusert uro, lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, migrene og diabetes. Opphold utendørs kan også bidra til smertereduksjon og skaper positive helsegevinster.