Søk
AVLASTNINGSTJENESTER

Avlastning

Vi tilbyr typer avlastningstjenester for brukere i alderen 0-18 år.
Tid, omfang og dager tilpasses den enkelte bruker etter behov.

Unicare Bo & Omsorg har i dag rammeavtale om avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemning. Rammen omfatter gruppeavlastning og boligavlastning i Oslo kommune.

Avlastning Unicare Bo & Omsorg