Søk

Avlastning

Vi kan tilby alle typer avlastningstjenester for brukere i alle aldre. Tid, omfang og dager tilpasses den enkelte bruker etter behov.

Unicare BAB har fra august 2019 fått rammeavtale om avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemning. Rammen omfatter gruppeavlastning og boligavlastning i Oslo kommune.