Søk

Unicare Røros

Vi er ledende innen rehabilitering i Midt-Norge og har tilbud spesielt tilrettelagt for deg som har hjerte-, lungesykdom eller er kreftsyk.

Gjennom aktiv deltakelse og god veiledning gir vi deg kunnskap, bevegelsesglede og livsglede.

Vi har også privat egenbetalt rehabilitering

Ventetider

Du kan se oppdaterte ventetider hos Unicare Røros på Helsenorge sine hjemmesider.

Ventetider (ekstern link)