Søk

Unicare Røros

Unicare Røros tilbyr rehabilitering til deg som er hjerte,- lunge,- kreftsyk,- eller har nevrologisk sykdom som MS og parkinson.  Vi har også tilbud om rehabilitering etter gjennomgått covid-19-infeksjon (koronavirus) og transplantasjon. Gjennom aktiv deltakelse og veiledning ønsker vi å gi deg kunnskap, bevegelsesglede og livsglede.  Våre  tjenester hører inn under  spesialisthelsetjenesten og vi har avtaler med Helse Midt-Norge.  Egenandel for oppholdet er kr 156,- pr døgn (inntil egenandelstak).

 Ventetider (ekstern link)