Søk

Unicare Røros

Unicare Røros tilbyr rehabilitering til deg som er hjerte,- lunge,- eller kreftsyk.  Vi har også tilbud om rehabilitering etter covid-19 (koronavirus). Gjennom aktiv deltakelse og veiledning ønsker vi å gi deg kunnskap, bevegelsesglede og livsglede.  Våre  tjenester hører inn under  spesialisthelsetjenesten og vi har avtaler med Helse Midt-Norge.  Senteret åpnet i februar 2003 og fremstår moderne, funksjonelt og spennende både på utsiden og innsiden.  Egenandel for oppholdet kr 150,- pr døgn (inntil egenandelstak 2).

 Ventetider (ekstern link)