Arbeid er en av de viktigste bærebjelkene i menneskers liv. Arbeid har betydning for den enkeltes økonomi, men også for fysisk og psykisk helse. Selv om man blir rammet av langvarig sykdom eller funksjonstap vil det å være i arbeid i de fleste tilfeller i seg selv være helsefremmende for personer i yrkesaktiv alder.

Tilbake på jobb er et helhetlig tverrfaglig tilbud med mål om:

  • tilbakeføring til et godt og stabilt arbeidsliv
  • å fremme arbeidsdeltakelse på tross av helseplager og sykdom
  • å øke arbeidsevnen og arbeidsdeltakelsen gjennom styrking av fysisk og psykisk funksjon i samhandling med arbeidsgiver, NAV eller andre relevante aktører.

Tilbudet innledes med en tverrfaglig kartlegging av jobbveileder og fysioterapeut. Dersom det er behov for ytterligere kartlegging, står vårt tverrfaglige team til disposisjon.

Kartleggingen vil munne ut i en rehabiliteringsplan med tiltak rettet mot målet om å komme raskere tilbake i arbeid.

Tjenesten tilbys både fysisk og digitalt.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt på mail: friskvern@unicare.no, eller ring tel 66 75 23 00.