Fokusområder i Team Gul er:

  • Aktivisering, trening og mobilisering
  • Livskvalitet
  • Forflytningsteknikker
  • Opprettholde og lære opp ADL-ferdigheter, somatikk, ernæring, personlig stell og kommunikasjon

 

Særkompetansen det legges ekstra vekt på i Team Gul er lang erfaring med brukergruppen, kompetanse på non-verbal kommunikasjon og alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Personalet er ansatt med bakgrunn i at de har kompetanse, erfaring og personlig egnethet til å jobbe på Team Gul.