Fokusområder i Team Grønn er:

  • Aktivisering, sosialt samspill
  • Selvstendighet, motivasjon, mestring
  • Kostholdsveiledning
  • ADL-ferdigheter og systematisk opplæring av ferdigheter
  • Arbeidsrettet trening/opplæring
  • Hverdagsmestring

 

Særkompetanse i Team Grønn er kompetanse og kurs innen hverdagsmestring, aktivisering, arbeidsrettet aktivitet, anvendelse av kartleggingsverktøy. Personalet er ansatt med bakgrunn i at de har kompetanse, erfaring og personlig egnethet til å jobbe på.