Fokusområder i Team Blå er:

  • Forebygge utfordrende atferd
  • Anvendelse av kartleggingsverktøy som FAK-analyse
  • Risikovurdering
  • Håndtering av aggressiv og voldelig atferd (HAVA)
  • Utdypende Hol. Kap. 9 og Pbrl. Kap. 4A kompetanse med fokus på vedtaksprosess
  • Anvendt atferdsanalyse i det målrettede miljøarbeidet

 

Særkompetanse i Team Blå innebærer kunnskap om Hol. Kap. 9 og Pblr. Kap. 4A, utfordrende atferd, atferdsanalytisk tilnærming i miljøarbeidet og skadeavvergende tiltak.