Basseng tilbys alle våre brukere som ønsker og har mulighet til å være i vann. Vi benytter oss per i dag av fasilitetene på Risenga svømmehall i Asker, som er godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Den nye og flotte svømmehallen Manglerud bad benyttes også hyppig.

Vi har tilrettelagt slik at ulike brukergrupper kan dra sammen på bading, ut ifra funksjonsnivå, sosiale ferdigheter og bistandsbehov.