Unicare har etablert en gjensidig avtale med Sens om å bistå hverandre på tvers når det skal løses større kampanjeoppdrag for kunder.

Sens er en kompetansebedrift med et bredt tilbud innenfor arbeidsinkludering. Deltakere fra Sens og brukere fra dagsenteret samarbeider om å løse et felles oppdrag, hvilket igjen vil bidra til en opplevelse av å tilhøre et større fellesskap.

Annenhver fredag reiser brukere fra dagsenteret til Sens for jobbpraksis. Der får de arbeidspraksis sammen med ansatte i tiltaket «Varig tilrettelagt arbeid». Arbeidsdagen vil innebære en til to arbeidsøkter og en lunsjpause, hvor lengden på øktene tilpasses den enkelte bruker. Oppgavene som gjøres i arbeidsøkten vil ta utgangspunkt i den enkeltes jobbønsker og kompleksiteten i arbeidsoppgavene vil tilpasses bruker. Dette for å stimulere til mestringsfølelse og et ønske om å fortsette jobbpraksis.  Les mer om Sens her.