Vi har erfart at flere av våre brukere omtaler det å gå på dagsenteret, som å «være på jobb», dette ga oss ideen til å skape mer arbeidsrettede oppgaver til brukerne våre.

Mange har ressurser som de ønsker å få brukt og utviklet videre, i retning av arbeidslivet. Derfor har vi tilbud om å delta i ulike jobbrelaterte grupper.

Vi har vaktmesterassistenter, lunsjgruppe, bakegruppe, bilgruppe, gartnergruppe og vi drar ut med de som ønsker det til den eksterne arbeidsmarkedsbedriften Sens, og utfører ulike pakke – og merkeoppdrag der.