Fysmus er et bevegelsesprogram utviklet av fysioterapeut og musikkterapeut for rullestolbrukere. Aktivitetsopplegget innebærer lystbetont trening med spesialtilpasset musikk. Det skal være gøy, morsomt og gi en opplevelse av bevegelse til lek og moro.

Samtidig er «Fysmus» et sted for sosial læring, hvor brukere må vente på tur og engasjere seg i hverandres aktivitet.

Fysioterapeuten velger ut riktige øvelser for brukergruppen ut ifra brukeres ferdigheter og motoriske nivå. «Fysmus» bidrar til at bruker blir kjent med kroppsbegreper som mage, rygg, bak, foran og rom-retningssans.