Dagsenteret tilrettelegger slik at alle brukerne uavhengig av funksjonstap skal delta på uteaktiviteter, og få mulighet til å oppnå de helsegevinstene som det medfører som blant annet redusert uro, sterkere immunforsvar og lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Ved å ha konkrete mål for turen som et konkret toppsted eller en stolpe, opplever brukere stor glede når vi mestrer å finne frem til målet.

Turene vi legger opp til er i terreng hvor både gående og rullestolbrukere kommer seg frem.

Aktivitetene planlegges ut ifra sesong og årstid, slik at brukere får muligheten til å delta på ulike sesongbaserte aktiviteter.