ADL-trening er opptrening av utviklingshemmede i de ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som f.eks. av- og påkledning, matlaging og ivaretakelse av personlig hygiene. Brukerne får trening i aktiviteter og gjøremål som det er hensiktsmessig å kunne for en godt fungerende hverdag. Vi legger til rette slik at alle brukere kan delta ut fra sine forutsetninger, og at aktivitetene og handlingene oppleves som meningsfulle og lystbetonte.

Matlaging/kantine på treningskjøkken for brukerne gir opplæring i håndtering av mat og hvordan mat tilberedes. Det legges vekt på sunn mat og at brukerne får en tilpasset meny ut ifra sine kostholdsplaner.

Å ta vare på noe og se det vokse er nyttig erfaring. Vedlikehold og stell i grønnsakshagen kan være en givende opplevelse ved å se at det spirer og vokser.  Dette skaper glede og mestring. Grønnsakshagen er en del av vår nye hage i  Fyrstikkalléen 20.