Utviklingshemming

I Oslo & Omegn har vi har et bredt avlastning- og bistandstilbud til mennesker med ulike typer og omfang av utviklingshemninger. Unicare Bo & Omsorg har i dag rammeavtale med Oslo kommune. Tjenestene leveres også til privatpersoner.