For best mulig å kunne tilpasse behandlingen til dine behov og din helsetilstand har vi:

  • Grupperehabilitering i Trondheim og Levanger
  • Digital grupperehabilitering med webinarer:
    For deg som har lang reisevei, eller er for syk til å møte opp fysisk, tilbyr vi rehabilitering som foregår i form av webinarer. Tirsdager og torsdager sendes det direkte over internett hvor det er en blanding mellom teori og praktiske oppgaver. I tillegg får du oppgaver du kan gjøre hjemme mellom samlingene. Behandlingsperioden varer i 14 uker. 
  • Alle gruppedeltakerne vil få individuell kartlegging av lege, psykolog og fysioterapeut ved innkomst. Underveis i forløpet blir du tildelt en primærkontakt som vil gjennomføre midtveis- og ved avslutningssamtale. Individuelle samtaler hos lege, psykolog og fysioterapeut, eller annet helsepersonell vil også være aktuelt ved behov.

Betalingen for rehabiliteringstilbudet følger offentlige egenandeler og går inn under frikortordningen.