Vi tar fortsatt imot henvisninger

Ved våre enheter i Midt – Norge tar vi fortsatt mot henvisninger til rehabilitering som vanlig.

Unicare har i dag tre rehabiliteringsenheter i Midt – Norge og vi har tilbud ved følgende enheter:

Unicare Coperio - hvor vi tilbyr dag- og poliklinisk rehabilitering innenfor smerte og CFS/ME i våre lokaler i Trondheim og Levanger.

Unicare Røros - hvor vi tilbyr døgnrehabilitering innenfor kreft, lunge og hjerte i Røros.

Unicare Helsefort - hvor vi tilbyr døgnrehabilitering innenfor slag og hjerneskade, smerte, CFS/ME og overvekt i våre lokaler på Fosen i Hasselvika.  

Her kan du lese mer om våre rehabiliteringstilbud.

Ny anbudsrunde starter våren 2024, og fra og med høsten 2025 vil det være ny avtale som gjelder. Hvilken avtale det blir, vil anbudsrunden bestemme.  Avtalene vi har hatt ble inngått i 2017, og anbudskonkurransen er ventet.