Våre treningsrådgivere kan bistå med personlig trening som vil kvalitetssikre styrketreningen.

Det er velkjent at muskelmassen reduseres med økende alder.  Tap av muskelmasse er en sentral faktor som forklarer redusert balanse, og videre vår evne til koordinasjon. Økt forekomst av fallulykker og bruddskader som følge av fall, ses særlig hos godt voksne der balansen er redusert.

De siste årene er det gjort en rekke studier som har hatt som hensikt å se på treningseffekt hos eldre, for å bedre veilede riktig trening for denne brukergruppen.

Styrkekapasitet spiller en nøkkelrolle i å holde en fysisk kropp som gir deg mulighet til å delta på ting/ være aktiv i eget liv, samt opprettholde funksjonell kroppsbeherskelse.

Følgende kunnskap er verdt å merke seg;

  • Riktig styrketrening med høy intensitet gir samme relative treningseffekt hos eldre som hos yngre
  • Muskelmassen og beinmineraltettheten stimuleres optimalt av tung styrketrening
  • Godt voksne som vil trene opp/gjenvinne funksjonell balanse skal veiledes inn i styrkeøvelser som utfordrer vektbærende ledd (hofte- kneledd) i store bevegelser (i stedet for eksempelvis stående balanseøvelser på matte)